ICT+

Регистрация
18-21 mai

Организаторы

Conferinţa Internaţională ICT+ “Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii – 2009”se desfăşoară sub auspiciul Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În calitate de organizatori figurează:

- Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

- ÎS „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”

- Institutul de Matematică şi Informatică

- Asociaţia Naţională a companiilor private din sfera tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii din Moldova

 

Comitetul Organizatoric al Conferinţei include:

Co-preşedinţi:

 

Pavel BUCEAŢCHI

Ministrul Dezvoltării Informaţionale

Gheorghe DUCA

Academician, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe

Vice-preşedinţi:

 

Oleg ROTARU

Viceministrul Dezvoltării Informaţionale

Ion TIGHINEANU

Membru corespondent AŞM, Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe

Membrii comitetului organizatoric:

Galina BULAT

Viceministru al Educaţiei şi Tineretului

Oleg LOZAN

Viceministrul Sănătăţii

Radu CĂRUŢĂ

Viceministru al Administraţiei Publice Locale

Pavel ŞINCARIUC

Directorul Direcţiei generale dezvoltarea societăţii informaţionale, Ministerul dezvoltării informaţionale

Igor COJOCARU

Director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Alexandru DONOS

Director general Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”

Andrei ANDRIEŞ

Director general al Asociaţiei RENAM

Valeriu CANŢER

Academician, Preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Constantin GAINDRIC

Cercetător ştiinţific principal al Institutului de Matematică şi Informatică

Ion BOSTAN

Rector al Universităţii Tehnice din Moldova

Grigore BELOSTECINIC

Rector al Academiei de Studii Economice

Veaceslav CUNEV

Conducător ad interim al Asociaţiei Naţionale a companiilor private din sfera tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii

Ion COŞULEANU

PNUD Moldova, Manager de proiect

Dumitru CHITOROAGĂ

SOROS Moldova, Program manager