ICT+

Inregistrare
18-21 mai

Despre conferinţă

Conferinţa Internaţională ICT+ “Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii – 2009” va avea loc în perioada 18-21 mai 2009, în sălile de conferinţă ale Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei 5a.

ICT+ 2009 este concepută ca cea mai reprezentativă conferinţă în Republica Moldova, care va contribui la dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii moderne şi la implementarea acestora în toate sferele de activitate a societăţii, la promovarea tehnologiilor avansate şi a metodelor noi de organizare a afacerilor.

Lucrările Conferinţei ICT+ „Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii – 2009” sunt structurate în 4 secţii de bază. Sunteţi beneveniţi a prezenta rapoartele la următoarele secţii ale Conferinţei:

Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii în Administrarea Publică (ICT+ government),

Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii în Afaceri (ICT+ business),

Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii în Serviciul Societăţii (ICT+ citizen),

Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii în Ştiinţă (ICT+ science).

În acest context, ţinînd cont de importanţa implementării TIC într-un larg spectru de domenii, Vă invităm să participaţi la lucrările Conferinţei Internaţionale ICT+ „Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii – 2009”.