ICT+

Регистрация
18-21 mai

ICT+ government

Secţia „ICT+ government”

În cadrul secţiei „ICT+ government”, organizată şi moderată de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale în comun cu ÎS „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”, este preconizată examinarea mersului realizării Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică” şi implementarea mai vastă a TIC în toate sferele de activitate a guvernării. Concomitent, discuţiile vor fi axate pe următoarele tematici: dezvoltarea şi conectarea sistemelor informaţionale automatizate la procesul de administrare şi guvernare; baza normativă şi activitatea de informatizare; reţele şi sisteme informaţionale în sfera guvernării etc

Sponsor: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Proiectul "Edificarea Guvernării Electronice" IC.