ICT+

Inregistrare
18-21 mai

ICT+science

Secţia „ICT+science”

Secţia „ICT+science”, organizată şi moderată de Academia de Ştiinţe a Moldovei în comun cu Institutul de Matematică şi Informatică, pe parcursul anilor a devenit un teren de prezentare a celor mai fundamentale cercetări şi realizări în domeniul ştiinţei de dezvoltare a TIC, precum şi în domeniul conlucrării dintre ştiinţă şi business. În cadrul secţiei nominalizate vor fi prezentate rapoarte ştiinţifice, ce vor aborda problemele practice de dezvoltare a sistemelor şi tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.
Rapoartele ştiinţifice, seminarele de instruire, comunicările, prezentările şi alte forme de expunere, vor fi diferenţiate pe următoarele tematici: Comunicaţiile şi Tehnologiile Internet; Web; Tehnologiile software şi cele de programare; Sisteme şi tehnologii electronice şi opticoelectronice; Sisteme informatice; Tendinţele vînzărilor on-line.

 

 


Comitetul de program

Preşedintele comitetului de program
m.c. Constantin GAINDRIC Membru corespondent, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Membrii comitetului de program:
Dr.hab. Cojocaru Svetlana Doctor habilitat, director adjunct, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Ciubotaru Constantin Doctor, Conferenţiar universitar, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Petru Bogatencov Doctor, şef laborator "Sisteme Informatice", Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Bolun Ion Prof.univ. decanul facultăţii, doctor habililat, profesor universitar, ASEM
Magariu Nicolae Doctor, Conferenţiar universitar, Şef de catedră ,USM
Beşliu Victor Doctor, şef catedră, Conferenţiar Universitar, Şef de catedră, UTM
Canţer Valeriu Academician, Doctor habilitat, preşedintele Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare
Perju Veaceslav Doctor habilitat, Academician AII, vicepreşedinte, Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare
Şontea Victor Profesor Universitar, Doctor, Şef de catedră, Universitatea Tehnică a Moldovei
Sidorenco Veaceslav Doctor, Conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei