ICT+

Регистрация
18-21 mai

ICT+science

Secţia „ICT+science”

Secţia „ICT+science”, organizată şi moderată de Academia de Ştiinţe a Moldovei în comun cu Institutul de Matematică şi Informatică, pe parcursul anilor a devenit un teren de prezentare a celor mai fundamentale cercetări şi realizări în domeniul ştiinţei de dezvoltare a TIC, precum şi în domeniul conlucrării dintre ştiinţă şi business. În cadrul secţiei nominalizate vor fi prezentate rapoarte ştiinţifice, ce vor aborda problemele practice de dezvoltare a sistemelor şi tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.
Rapoartele ştiinţifice, seminarele de instruire, comunicările, prezentările şi alte forme de expunere, vor fi diferenţiate pe următoarele tematici: Comunicaţiile şi Tehnologiile Internet; Web; Tehnologiile software şi cele de programare; Sisteme şi tehnologii electronice şi opticoelectronice; Sisteme informatice; Tendinţele vînzărilor on-line.