ICT+

Inregistrare
18-21 mai

Comitetul organizatoric

Comitetul de program al secţiilor „ICT+ government” şi „ICT+business”

Preşedintele comitetului de program:

Pavel ŞINCARIUC

Director Direcţia generală dezvoltarea societăţii informaţionale, Ministerul Dezvoltării Informaţionale

Membrii comitetului de program:

Vitalie Rabovilă

Şef Direcţie elaborare politici, DGDSI, Ministerul Dezvoltării Informaţionale

Stanislav Gordea

Şef Secţie cercetări ştiinţifice şi analiză, Î.S. „CRIS „Registru”

Elena Grimut

Şef adjunct Secţia cercetări ştiinţifice şi analiză, Î.S. „CRIS „Registru”

Valentina Popovici

Inginer proiectant Secţia cercetări ştiinţifice şi analiză, Î.S. „CRIS „Registru”

Ion Coşuleanu

Manager de proiect Oficiul PNUD Moldova

Pavel Chirev

Manager şef Întreprinderea de Stat „MoldData”, Doctor în ştiinţe

Victoria Cujbă

Şef Direcţie Ministerul Administraţiei Publice Locale

Natalia Spînu

Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”

reprezentant

Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”

Veaceslav Cunev

Asociaţia Naţională a companiilor private din sfera tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii din Moldova

reprezentant

Ministerul Economiei şi Comerţului

Comitetul de program al secţiilor ”ICT+ science” şi „ICT+ citizen”

Preşedintele comitetului de program:

Constantin GAINDRIC

Membru corespondent, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

Membrii comitetului de program:

Svetlana Cojocaru

Doctor habilitat, director adjunct, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

Constantin Ciubotaru

Doctor, Conferenţiar universitar, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

Petru Bogatencov

Doctor, şef laborator "Sisteme Informatice", Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

Ion Bolun

Prof.univ. decan, doctor habililat, ASEM

Nicolae Magariu

Doctor, Conferenţiar universitar, Şef de catedră ,USM

Victor Beşliu

Doctor, Conferenţiar universitar, Şef de catedră, UTM

Valeriu Canţer

Academician, Doctor habilitat, Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare

Veaceslav Perju

Doctor habilitat, Academician AII, Vicepreşedinte, Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare

Victor Şontea

Profesor Universitar, Doctor, Şef de catedră, Universitatea Tehnică a Moldovei

Veaceslav Sidorenco

Doctor, Conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei