ICT+

Регистрация
18-21 mai

ICT+citizen

Secţia „ICT+citizen”

Lucrările secţiei „ICT+citizen”, organizată şi moderată de Academia de Ştiinţe a Moldovei în comun cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, vor permite extinderea semnificaţiei termenului „societatea informaţională”; analiza avantajelor şi riscurilor procesului de trecere la o societate informaţională cu estimarea rezultatelor social-culturale obţinute în procesul informatizării. În cadrul secţiei nominalizate vor fi prezentate rapoarte, ce vor reflecta impactul dezvoltării TIC asupra dezvoltării societăţii în ansamblu, oferirea siguranţei persoanelor în condiţiile trecerii la o societate informaţională, avantajul Moldovei faţă de alte ţări în acest domeniu.

Concomitent, în cadrul secţiunii se vor desfăşura mese rotunde, seminare, forumuri şi prezentări, axate pe mai multe subiecte: Cadrul legislativ-normativ şi de politici în domeniul serviciilor electronice; probleme actuale de standardizare şi reglementare tehnică în domeniul serviciilor electronice în Republica Moldova; aspecte ale securităţii informaţională în domeniul serviciilor electronice şi sarcinile de perspectivă.

În cadrul subsecţiei „Serviciile electronice pentru stat şi societate” este preconizat să fie audiate rapoarte cu privire la prestarea serviciilor electronice de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale. Tot în cadrul acestei secţiuni vor fi prezentate mai multe rapoarte şi comunicări despre Portalul guvernamental ca instrument de prestare a serviciilor electronice publice, raportul cu privire la problemele ce ţin de utilizarea pe larg a „semnăturii digitale”, cu privire la prestarea serviciilor electronice în domeniul impozitelor, licenţierii, în sfera socială, precum şi problemele dezvoltării serviciilor de plăţi electronice, implementării serviciilor electronice securizate de stat etc.