ICT+

Inregistrare
18-21 mai

Condiţii de participare

 

CEREREA DE PARTICIPARE şi ARTICOLUL (model) în limta a 4 pagini, se prezintă în format Microsoft Word prin expediere la adresa [email protected].

Lucrările vor fi evaluate de către comitetul de program. Articolele selectate vor fi publicate în colectia de abstracte a conferintei şi vor fi publicate în revista "The Computer Science Journal of Moldova".

INSTRUCŢIUNE privind prezentarea lucrărilor:

CERINŢE GENERALE. Manuscrisul se prezintă în format electronic în PS Word/Windows în format A4, interval 1, paginile numerotate pe dreapta (vezi template-ul).

TITLUL ARTICOLULUI trebuie să se încadreze în tematica conferinţei.

LISTA AUTORILOR. Autorul principal (cel ce prezintă articolul) se indică primul.

INFORMAŢIE DESPRE AUTORI. Pentru fiecare autor se indică instituţia în care activează. Instituţia se indică prin cifra de la umărul numelui autorului. Pentru primul autor cifra este urmată şi de un asterisc care trimite la e-mailul autorului indicat mai jos, din rînd nou, centrat. Dacă persoanele activează în cadrul aceleiaşi instituţii, se indică aceeaşi cifră.

ABSTRACT. Rezumatul articolului se prezintă numai in limba engleză, în limita a 50 de cuvinte semnificative.

KEYWORDS. Cuvintele-cheie se prezintă numai în limba engleză (maximum 5-10 cuvinte).

TEXTUL ARTICOLULUI. Articolul începe cu o Introducere succintă, după care sunt prezentate principalele Rezultate şi Discuţii vizînd problema anunţată în titlu (teoretizări şi experimente). În cazurile necesare, se utilizează tabele, scheme, grafice, imagini etc. În Concluzii sînt sintetizate principalele idei ale articolului. Textul se va încadra în limita a 4 pagini. Referinţele la sursele bibliografice se fac între paranteze pătrate prin indicarea cifrelor surselor citate.

REFERINŢELE bibliografice vor fi făcute în text în formă scurtă, în conformitate cu practica uzuală internaţională, după modelul de mai jos:

[1] Itabashi S.A. “Japanese Language Speech Database”: ICASSP-86, Tokyo 1986, v.1, p. 321-324.

[2] N. Pelin, A. Popescu, C. Masalagiu ş.a. „Matricea elementelor de cunoştinţe în aplicaţii”. Abstract on BIT+ „IV International Conference on Information Technologies 2004”. 3-7 May 2004. Chisinau, Republic of Moldova.