ICT+

Inregistrare
18-21 mai

ICT+ government

Secţia „ICT+ government”

În cadrul secţiei „ICT+ government”, organizată şi moderată de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale în comun cu ÎS „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”, este preconizată examinarea mersului realizării Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică” şi implementarea mai vastă a TIC în toate sferele de activitate a guvernării. Concomitent, discuţiile vor fi axate pe următoarele tematici: dezvoltarea şi conectarea sistemelor informaţionale automatizate la procesul de administrare şi guvernare; baza normativă şi activitatea de informatizare; reţele şi sisteme informaţionale în sfera guvernării etc.

Sponsor: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Proiectul "Edificarea Guvernării Electronice" IC.

 

 

Comitetul de program

 

Preşedintele comitetului de program
Pavel ŞINCARIUC Director Direcţia generală dezvoltarea societăţii informaţionale, Ministerul Dezvoltării Informaţionale
Membrii comitetului de program:
Vitalie Rabovilă Şef Direcţie elaborare politici, DGDSI, Ministerul Dezvoltării Informaţionale
Stanislav Gordea Şef Secţie cercetări ştiinţifice şi analiză, Î.S. „CRIS „Registru”
Elena Grimut Şef adjunct Secţia cercetări ştiinţifice şi analiză, Î.S. „CRIS „Registru”
Valentina Popovici Inginer proiectant Secţia cercetări ştiinţifice şi analiză, Î.S. „CRIS „Registru”
Ion Coşuleanu Manager de proiect Oficiul PNUD Moldova
Pavel Chirev Manager şef Întreprinderea de Stat „MoldData”, Doctor în ştiinţe
Victoria Cujbă Şef Direcţie Ministerul Administraţiei Publice Locale
Natalia Spînu Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
reprezentant Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
Veaceslav Cunev Asociaţia Naţională a companiilor private din sfera tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii din Moldova
reprezentant Ministerul Economiei şi Comerţului